Regulaminy

Próba sprawności fizycznej PZTO
Dotyczy rekrutacji do klas pierwszych - są to kryteria naboru do placówek sportowych.

 Próba sprawności fizycznej PZTO - regulamin
 Tabela
 Arkusz ExcelCopyright © 2013 by HostNet Grabowski Waldemar
admin