<   spis   >

Czynniki warunkujące wynik sportowy w taekwondo olimpijskim

Pragniemy zarekomendować Państwu pierwszą w Polsce Monografię naukową z taekwondo olimpijskiego nt. "Czynniki warunkujące wynik sportowy w taekwondo olimpijskim". Autorami publikacji są: Profesor Jerzy Sadowski, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Doktor Jerzy F. Miller, Trener klasy mistrzowskiej taekwondo olimpijskiego, posiadacz 5 dan.

Celem pracy była identyfikacja wybranych czynników warunkujących wynik sportowy zawodników taekwondo olimpijskiego o różnym zaawansowaniu sportowym (junior młodszy, junior, senior).
 
Badaniami objęto 173 zawodników taekwondo olimpijskiego z 20 losowo wybranych klubów sportowych z 8 województw, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego. W grupie badanych byli juniorzy młodsi (n=46): złoci, srebrni i brązowi medaliści (n=18) Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i zawodnicy, którzy nie zdobyli medalu (n=28). Stopnień wyszkolenia kształtował się od 8 kup do 2 kup. Grupę juniorów tworzyło (n=63) zawodników, (n=27) medalistów mistrzostw Polski juniorów i (n=36) zawodników, którzy nie zdobyli medalu, a posiadany stopnień wyszkolenia był od 6 kup do 1 dan. W grupie seniorów (n=64) było (n=28) medalistów mistrzostw Polski seniorów i (n=36) zawodników, którzy nie zdobyli medalu. Ich stopnień wyszkolenia zawierał się od 4 kup do 3 dan.

Badano następujące czynniki: morfologiczne, kondycyjne, gibkość, umiejętności techniczne, zdolności koordynacyjne i cechy psychiczne. 

Do określenia modelu opisującego zależność zmiennej objaśnianej wyniku (wyniku sportowego) od szeregu zmiennych charakteryzujących poziom zdolności kondycyjnych, koordynacyjnych, technicznych, psychicznych i morfologicznych, wykorzystano regresję opartą na liczebnościach model Poisson. Analizę przeprowadzono w kategorii juniora młodszego, juniora i seniora. W każdej z grup wyniki przedstawiono dla wszystkich badanych, a także z podziałem na zawodników zdobywających medale z zawodnikami niezdobywającymi medali mistrzostw Polski. 

W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano czynniki warunkujące wynik sportowy zawodników taekwondo olimpijskiego o różnym zaawansowaniu sportowym. W kategorii juniora, otrzymano dwie zmienne. Była to umiejętność techniczna - kopnięcia 360 dollyo chagi momtong oraz cech psychiczna - ekstrawersja. W grupie seniorów zidentyfikowano cztery zmienne, które miały wpływ na wynik sportowy. Była to umiejętność techniczna - uderzenie jirugi momtong, zdolność kordynacyjna - równowaga dynamiczna, zdolność kondycyjna - liczba siadów z leżenia tyłem w czasie 30 s i cecha psychiczna - ugodowość. 

Monografię można zamówić:  Wydawnictwo Uczelniane Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, www. awf-bp.edu.pl lub kontakt ze współautorem: dr Jerzy F. Miller, tel. 604 060 596, e-mail. jmiller@go2.pl

źródło: Biuro PZTO
publikacja: Mirosław Furman, 2017-04-01 08:54:31
 

Copyright © 2013 by HostNet Grabowski Waldemar
admin